VIGENJC VICE

Vigenjc Vice je edina v celoti ohranjena kovačnica za ročno kovanje žebljev. Svojemu namenu je služil vse do prve polovice 20. stoletja, danes pa je muzejski objekt. Vigenjc je poimenovanje za posebne kovačnice, v katerih so v Kropi in Kamni Gorici med 16. in 20. stoletjem kovali žeblje. Vigenjci so bili ne le delavnice, temveč tudi drugi dom kovaških družin. Z virtualnim obiskom vigenjca Vice boste doživeli prav to – utrinek z dela in iz življenja kovaških družin. Več o zgodovini kovaštva pa izveste v Kovaškem muzeju.

Premikanje z uporabo miške
Približajte se objektu
s pomikanjem
ali povečavo
Za več informacij o
vsebini klikinte
na plus
Nadaljuj Nazaj